Giới thiệu về Nutrison

We'd love to meet you and let you the perfect solution

Tại Nutricia, chúng tôi tin vào sức mạnh của dinh dưỡng để tạo ra sự khác biệt tích cực và được chứng minh cho sức khỏe.

Mỗi ngày chúng tôi áp dụng chuyên môn tập thể về dinh dưỡng cho một số thách thức sức khỏe lớn nhất thế giới trong cuộc sống trong việc quản lý dinh dưỡng các bệnh, rối loạn và điều kiện y tế.

Time Managment

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Read More

Conferences & shows

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Read More

Conferences & shows

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Read More

Business Budget

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Read More

Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Đối với bệnh nhân ung thư thì việc ăn uống là vô cùng khó khăn nhất là sau mỗi lần hóa xạ trị, để khắc phục vấn đề trên thì hãng Nutricia Hà Lan đã chứng minh chỉ với 3 lon sữa FORTICARE mỗi ngày thì việc ăn uống của bệnh nhân ung thư trở nên dễ dàng hơn mà vẫn đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết trong ngày cũng như là giữ được cân nặng hiện tại mà không phải lo lắng vấn đề sụt cân hay là vấn đề về tăng đường huyết

Dinh dưỡng y tế cao cấp

Đối với bệnh nhân ung thư thì việc ăn uống là vô cùng khó khăn nhất là sau mỗi lần hóa xạ trị, để khắc phục vấn đề trên thì hãng Nutricia Hà Lan đã chứng minh chỉ với 3 lon sữa FORTICARE mỗi ngày thì việc ăn uống của bệnh nhân ung thư trở nên dễ dàng hơn mà vẫn đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết trong ngày cũng như là giữ được cân nặng hiện tại mà không phải lo lắng vấn đề sụt cân hay là vấn đề về tăng đường huyết

FORTICARE - Dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư

Đối với bệnh nhân ung thư thì việc ăn uống là vô cùng khó khăn nhất là sau mỗi lần hóa xạ trị, để khắc phục vấn đề trên thì hãng Nutricia Hà Lan đã chứng minh chỉ với 3 lon sữa FORTICARE mỗi ngày thì việc ăn uống của bệnh nhân ung thư trở nên dễ dàng hơn mà vẫn đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết trong ngày cũng như là giữ được cân nặng hiện tại mà không phải lo lắng vấn đề sụt cân hay là vấn đề về tăng đường huyết

FORTICARE - Dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư

Đối với bệnh nhân ung thư thì việc ăn uống là vô cùng khó khăn nhất là sau mỗi lần hóa xạ trị, để khắc phục vấn đề trên thì hãng Nutricia Hà Lan đã chứng minh chỉ với 3 lon sữa FORTICARE mỗi ngày thì việc ăn uống của bệnh nhân ung thư trở nên dễ dàng hơn mà vẫn đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết trong ngày cũng như là giữ được cân nặng hiện tại mà không phải lo lắng vấn đề sụt cân hay là vấn đề về tăng đường huyết

Care

At Nutricia care is more than a word – it’s instinctive to our culture and the underlying philosophy that drives us to make a difference every day.

Learn More

Worlds of innovation

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo. Nullam in lacus id lacus dictum accumsan nec id lectus. Nam eget condimm tortor. Cras eleifend viverra nibh, friilla mi port titorid. 

Watch Now

Time is money

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo. Nullam in lacus id lacus dictum accumsan nec id lectus. Nam eget condimm tortor. Cras eleifend viverra nibh, friilla mi port titorid. 

Contact Us