Sản phẩm của hãng Nutricia Hà Lan

Dinh dưỡng hoàn chỉnh, sức khỏe đảm bảo – hãng Nutricia Hà Lan

Hãng Nutricia  Hà Lan là số 1 trên thế giới về dinh dưỡng y tế. Các sản phẩm được xây dựng và phát triển qua nhiều thập kỉ. Tiêu chí đưa ra luôn đặt sức khỏe của người sử dụng lên hàng đầu. Mỗi sản phẩm đưa ra thị trường tới người tiêu dùng đều được hãng nghiên cứu, phát triển và đã có những chứng nhận lâm sàng trên mỗi sản phẩm để thêm sự tin tưởng cho người dùng. Hiện nay, ở Việt Nam đã nhập được một số các sản phẩm của hàng Nutricia Hà Lan bởi CTCP Ollin – đây là công ty phân phối duy nhất các sản phẩm của hãng Nutricia Hà Lan tại Việt Nam. Các sản phẩm hiện nay đã có mặt trên thị trường Việt Nam là: